به فروشگاه تجهیزات آزمایشگاهی آروند تمدن پارس خوش آمدید

دستگاه

سنسور PH

سنسور PH

سنسور PH از جمله سنسور های پتانسیومتری است که از ساختار الکترود شیشه ای،